Flora & Fauna

 
 

“Schultenwolde” ligt in een kleinschalig cultuurlandschap en bestaat uit Eiken-Beukenbossen en natte Elzen-Wilgenbroekbossen in het westelijke deel en een natte heide met het Hondeven in het oostelijk deel. Het Hondeven is een Pingoruïne [klik hier voor een animatie] op de natte heidevlakte. Een pingo is een bolvormige ijslens die ontstaat in een gebied met permafrost waar de hydrostatische druk van bevriezend grondwater zorgt voor het heffen van een laag bevroren grond.


Als het klimaat warmer wordt (dit gebeurde aan het einde van de kleine ijstijd) glijdt de grond van de ijslens af en blijft er een pingoruïne over in de vorm van een krater. Doordat de grond van de ijslaag is afgegleden staat dit meertje op een heuvel. In het Twents werd dit ‘’t “Heunstoandven” genoemd ( hoogstaandven), dat later is verbasterd tot ‘t Hondeven, wat naar schatting 25.000 jaar oud is. Een uniek stuk oernatuur met een zuur karakter. Het wordt gekenmerkt door een begroeiing van Knolrus, Veenpluis en Snavelzegge.


Vermeldenswaardig is het voorkomen van de Noordse glazenmaker, een libel en rode lijst soort.

Rondom het ven komt droge en natte heide voor met kenmerkende soorten zoals Jeneverbes, Kleine en Ronde Zonnedauw, Klokjesgentiaan, Witte en Bruine snavelbies, Kleine veenbes en Beenbreek. In het rietland komen naast veenmossen ook Slangenwortel, Moerashertshooi, Sterzegge, Zompzegge, Dwergzegge en Wateraardbei voor. In samenwerking met de vereniging van veldbiologen ( www.knnv.nl/twenthe/onderzoek.htm ) worden alle soorten flora en fauna en de ontwikkeling hiervan in kaart gebracht. Dit levert waardevolle informatie op en enorm mooie beelden om de natuur verder te beschermen.


Vanaf 1993 zijn er verschillende vergrasde heideplag projecten ondernomen om te kijken of de natte heide weer terug zou willen komen. Inmiddels is er in 2007 totaal nog eens 3,5 ha omgevormd tot natte heide met als doel de natuur-waarde te verhogen.


 

Flora & Fauna